१ श्रावण २०८१, मंगलवार

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल

छोटो विवरण पेज

अगस्ट 9 2018

पहिचान भएका लाभग्राही : ३१८१७
सम्झौता भएका लाभग्राही : २६६३१
प्रथम किस्ता वितरण : २५८१४
दोस्रो किस्ता वितरण : १८३१८
तेस्रो किस्ता वितरण : ११८८७
प्रबलिकरण लाभग्राही : ४१५२
प्रबलिकरण प्रथम किस्ता वितरण : ४२२५
प्रबलिकरण दोस्रो किस्ता वितरण : ०
गुनासो दर्ता : २३९६१
गुनासो फछ्र्यौट : २३९६१
छुट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थप पुनर्निर्माण लाभग्राही : २१५७
छुट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थप प्रबलीकरण लाभग्राही : ७४८३
जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीहरुको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण : १०

फोटो ग्यालेरी