८ असार २०८१, शुक्रबार

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल

निर्णयहरु

११२ औं बैठकको निर्णयहरु

नोभेम्बर 28 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

१११ औं बैठकको निर्णय

अक्टोबर 11 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

१०९ औं बैठकको निर्णय

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

१०८ औं बैठकको निर्णय

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

१०७ औं बैठकको निर्णय

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

१०४ औ बैठकको निर्णय

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

कार्यकारी समितिको १००औं बैठकको निर्णय

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

९१ र ९२औँ बैठकको निर्णयहरु

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २८ बुँदे घोषणापत्र

अगस्ट 3 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।