९ जेष्ठ २०८१, बुधबार

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल

कार्यविधि

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५

सेप्टेम्बर 30 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२

अगस्ट 27 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

जोखिम वर्गमा पर्ने भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राही पहिचान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७४

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

सामुहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, 2074

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संसोधन)

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संसोधन)

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७३

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।