८ असार २०८१, शुक्रबार

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल

सम्पर्क

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)
हेटौंडा, मकवानपुर
फोन : +९७७-०५७-५२१०५२
इमेल : dlpiumakwanpur@gmail.com
Website : dlpiugmalimakwanpur.gov.np

 

 

हामीलाई नक्सामा हेर्नुहोस।